2007-08-28

Educació: Inversió als Centres Educatius

Font: El Punt (15 d'agost - 2007)