2007-11-06

Extractes del acords de la Junta de Govern de 05.10.07

Font: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
2007-11754

...
Concedir una subvenció a l'ajuntament de Godall per l'adquisició de béns mobles per a equipaments culturals municipals, any 2007

Concedir un ajut a l'Ajuntament de Godall per a programes i activitats de Foment Cultural, any 2007

...