2007-03-14

Distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, a

Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

GAP/659/2007, de 5 de març, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2007.

A l'apartat 2 d'aquest article s'establia que els 73.362.590 euros de la participació de lliure disposició per als municipis es distribuïen de la forma següent:
Al municipi de Barcelona, la quantitat de 4.600.000 euros.
A la resta de municipis de Catalunya, la quantitat de 68.762.590 euros, que calia repartir d'acord amb els criteris establerts en el mateix article.

Joan Puigcercós i Boixassa
Conseller de Governació
i Administracions Públiques

Annex
Fons de cooperació local, municipis, any 2007
Bestretes tram de lliure disposició per als municipis:

...
Gironella 57.074,42 €
Gisclareny 13.248,42 €
Godall 21.995,31 €
Golmés 27.507,06 €
Gombrèn 16.827,66 €
Gósol 16.075,79 €
...